COVID-19’DA MASKE KULLANIMI

COVID-19 pandemisinde bulaşın önlenmesi ve koruyuculuğun azami derecede sağlanması açısından maske kullanımı, hayati önem taşımaktadır (DSÖ, 2020). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Maske Kullanımına İlişkin Öneriler Rehberin’de yer alan maske kullanımına ait bilgiler özetlenerek aşağıda sunulmuştur:

  • Hangi tür maske olursa olsun, uygun üretim, kullanım ve bertaraf etmenin bulaşın önlenmesi açısından gerekliliği,
  • Maskeyi takmadan önce ve çıkardıktan sonra özellikle el hijyeninin su ve sabunla mutlaka yapılması,
  • Maskeyi doğru kullanmanın (dikkatli biçimde yerine yerleştirme, ağzı ve burnu örtmesi, burun kemerine oturtulması ve maske ile yüz arasında mümkün olan en az boşluğun kalmasını sağlayacak biçimde sıkıştırılması ve ön tarafına dokunmadan çıkartılması) gerekliliği,
  • Tek kullanımlık maskelerin yeniden kullanılmaması, herhangi bir şekilde nemlenmiş maskenin yerine yeni ve kuru olanının takılması.

FFP2 ve FFP3 maskeler, koruyuculuğu en fazla sağlayan, dolayısıyla enfeksiyon bulaşma riskini en fazla azaltan maskeler olmakla birlikte kullanan kişi, kullanım süresi ve şekli ile kullanılan ortamlar açısından belirli hedef gruplar için üretilmektedir.

Dünya çapında COVID-19 pandemisinin halen devam ettiği, ülkelerce enfeksiyondan korunmak için sıkı tedbirlerin alındığı şu zamanlarda en riskli gruplardan birisi de sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının enfeksiyondan korunması hem kendi sağlıkları hem de hastaları, iş arkadaşları ve aileleri açısından son derece önemli bir konudur. Hastalıklarla mücadelede en önemli basamak elbette birincil korumadır. Birincil koruma hastalığa yakalanmamak için alınan tüm önlemleri içermektedir; ancak hali hazırda COVID-19’a karşı aşının geliştirilme aşamasında olması, kişisel koruyucuların kullanımını ve korunmaya yönelik davranışsal önlemlerin benimsenmesi hususuna dikkat çekilmesini gerektirmektedir. Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) doğru ve uygun şekilde kullanılması sağlık çalışanları için önem arz etmektedir. KKE içinde eldiven, maske, siperlik, gözlük, önlük gibi materyaller bulunmaktadır. Özellikle enfeksiyon açısından riskli hastalarla çalışanların koruyuculuğu yüksek maske kullanması gerekmektedir.

FFP (Filtering facepiece respirators) , filtreli yüz maskeleri solunum havasındaki patojenlerin bulaşını önlemek veya en aza indirmek için kullanılmaktadır. Test koşulları altında en çok nüfuz eden partikül büyüklüğü 0.3 mm (mikrometre) olan partiküllerin; FFP1 (%80), FFP2 (%94) ve FFP3 (%99) oranında filtreleme sağlar.

Gerek FFP maskelerin gerekse tıbbi maskelerin (cerrahi maskeler) öngörülen düzeyde koruma sağlayabilmesi ve enfeksiyon riskini azaltabilmesinin koşulu, standartlara uygun olarak üretim yapılmasıdır. Bu sağlanamadığı takdirde, öngörülmeyen enfeksiyon artışları ile karşılaşmak ihtimal dahilindedir.

Maskelerin ifade edilen koruyuculuğu sağlayabilmesi için tabi oldukları teknik düzenlemelere (teknik mevzuat, ISO, EN, TS standartlarına) uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.

Yaygın kullanımları öngörülen ve önerilen cerrahi (tıbbi) maskeler, TS EN 14683 standardına uygun olarak üretilmek temel koşulu ve kullanım sürecinde özellikle el hijyenine azami uymak ve fiziksel mesafeyi de korumak şartıyla, enfeksiyon bulaşma riskini önemli oranda azaltmakta ve azami derecede koruyuculuk sağlamaktadır.

Standartlara uygun üretilen ve kullanılan maskelerin COVID-19’a karşı koruyuculuk sağladığı ve enfeksiyon bulaşma riskini azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte, koruyuculuk düzeyleri, maske türüne, üretimde kullanılan materyale göre değişmektedir.

FFP2 sınıflandırmasına ait filtreli yarım maskeler, şu anda tıp alanında en sık kullanılan kişisel koruyucu ekipman (KKD) öğeleridir. Maskeyi takan kişiyi partiküllerden, damlacıklardan ve aerosollerden korumayı amaçlarlar, ancak aynı zamanda, kullanıcı enfekte olursa aerosol kaynaklı virüslerin yayılmasını da önleyebilirler.

Safetouch markamız ile TS EN 149 standardına uygun FFP2- FFP3 maske, TS EN 14683 standardına uygun TYPE IIR – Cerrahi maske ve lamineli tulum, önlük   üretimini yapmaktayız. Fabrikamızda medikal ürünlerimizin tamamının üretiminde kullanılan; Nonwoven Sponbond ve Nonwoven Meltblown kumaş üretimi yapılmaktadır.

Safetouch kalite kontrol laboratuvarı hizmet verilen sektörlerdeki kalite gereksinimlerini sağlayarak, sahibi olduğumuz ISO standartları doğrultusunda güvenilir, çevre dostu üretim yaparak; müşterilerimize istenilen kalite ve performansta ürün yelpazesi sunabilmektedir.

Safetouch, kendi içinde kurduğu izlenebilirlik sistemi vasıtasıyla girdi kontrolleri, son kontrolleri, ürünlerin sevkiyat ve depo çıkış bilgileri gibi kendi içindeki geriye dönük bütün kayıtlarını inceleyebilmektedir.                          

Üretimin her aşamasında ürün özellikleri ve kullanılan test metotları ile elde edilen sonuçların doğruluğu yeni nesil test cihazlarımızla kontrol edilmektedir.

Kaynaklar

  1. SENER, Olgun, et al. COVID-19’DA MASKE KULLANIMINA İLİŞKİN HIZLI SİSTEMATİK İNCELEME. Eurasian Journal of Health Technology Assessment, 4.2: 1-9.
  2. ORAL, Belgin, et al. PANDEMÍ VE N95 FÍLTRELÍ YÜZ MASKELERÍNÍN YENÍDEN KULLANIMI. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2020, 115-125.
  3. KLIMEK, L., et al. Kontaktallergie auf FFP2-Maske in der COVID-19-Pandemie. Laryngo-Rhino-Otologie, 2020, 99.07: 475-477.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rating*