Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

  • Home
  • Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

<h4>Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu</h4>
</div> <div class=”contentbox-body”>
<div class=”row”>
<div class=”col-12″>
<div style=”text-align: left;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>1. Genel Bilgi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: 12pt;”>6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili&nbsp; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,&nbsp; Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,&nbsp; Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,&nbsp; İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanımıştır.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan&nbsp;<span style=”box-sizing: border-box; line-height: 14.2667px; text-decoration: underline;”>ALTEK YAPI MARKET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</span><span style=”box-sizing: border-box; line-height: 14.2667px;”>&nbsp;</span>(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>2. Başvuru Yöntemi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: 12pt;”>Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Noter vasıtasıyla,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<table class=”MsoTableGrid” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ style=”border-spacing: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;=”” border:=”” none;”=””>
<tbody style=”box-sizing: border-box;”>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>Başvuru Yöntemi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>Başvurunun Yapılacağı Adres
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Güzelevler mh.Girne blv.No:282/A Yüreğir-Adana</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Talebi” yazılacaktır.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Noter vasıtasıyla tebligat</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Güzelevler mh.Girne blv.No:282/A Yüreğir-Adana</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Talebi” yazılacaktır.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>”Güvenli Elektronik İmza” ile
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>(KEP) yoluyla</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”text-decoration: underline; font-size: 12pt;”>altekyapimarket@hs03.kep.tr</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>3. Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: 12pt;”>KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<table class=”MsoTableGrid” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ style=”border-spacing: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;=”” border:=”” none;”=””>
<tbody style=”box-sizing: border-box;”>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>ADI SOYADI
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>T.C. KİMLİK NO
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>ADRES
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>E-POSTA ADRESİ
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>ŞİRKETİMİZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİ
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoListParagraphCxSpFirst” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Müşteri
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Personel
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Personel Adayı
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Yer Sahibi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Eski Çalışan
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ziyaretçi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Üçüncü Taraf/Şirket Çalışanı
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<p class=”MsoListParagraphCxSpLast” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;”>-<span style=”box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: ” times=”” new=”” roman”;”=””>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Diğer ………..
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>5. Talep Konusu
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: 12pt;”>Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<table class=”MsoTableGrid” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ style=”border-spacing: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;=”” border:=”” none;”=””>
<tbody style=”box-sizing: border-box;”>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>No
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>Konu
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>Tercih
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>1
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>2
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>3
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>4
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>5
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”> Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”> Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>6
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Silinmesi veya
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.)
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>7
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimizeiletilmelidir:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”> Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”> Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>&nbsp;</span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>8
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.)
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>9
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>(Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.)
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”28″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 21.05pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>10
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”375″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 281pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Diğer Nedenler</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”201″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 151.05pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>&nbsp;</span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>&nbsp;</span></p>
<table class=”MsoTableGrid” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ style=”border-spacing: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;=”” border:=”” none;”=””>
<tbody style=”box-sizing: border-box;”>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”604″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 453.1pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Lütfen 6698 Sayılı Kanun kapsamındaki talebinizin detaylarını belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box; height: 147.35pt;”>
<td width=”604″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 453.1pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none; height: 147.35pt;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12pt;”>6. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: 12pt;”>KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>(2) Orantısız çaba gerektirmesi
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz.</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p>
<table class=”MsoTableGrid” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ style=”border-spacing: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;=”” border:=”” none;”=””>
<tbody style=”box-sizing: border-box;”>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: 12pt;”>Adresime gönderilmesini istiyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>Elden teslim almak istiyorum.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box; font-size: medium;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
<tr style=”box-sizing: border-box;”>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-top: none;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”><span style=”font-size: medium;”>E-posta adresime gönderilmesini istiyorum</span>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></p></td>
<td width=”302″ valign=”top” style=”box-sizing: border-box; padding: 0cm 5.4pt; width: 226.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;”>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0.0001pt; line-height: normal;”>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””>
<o:p style=”box-sizing: border-box;”>&nbsp;</o:p></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700;”>&nbsp;</span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: 12pt;”>Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu,
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>&nbsp;Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: medium;”>&nbsp;</span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Veri Sahibinin /Vekilinin:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Adı ve Soyadı:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>Başvuru Tarihi:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>İmza:
<o:p style=”box-sizing: border-box;”></o:p></span></p>
<p style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>&nbsp;</span></p>
<p class=”MsoNormal” style=”box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: ” open=”” sans”,=”” sans-serif;=”” font-size:=”” 14px;”=””><span style=”font-size: medium;”>İletişim Bilgileri:</span></p></div>
</div>
<div class=”col-12 text-right page-buttons”>

</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>

tr_TRTurkish